Vzkazy

 

14.07.2012 12:10 X
Nikis

Přidán nový lísteček! - Hledejte na fcb, nebo na našen fóru!
06.11.2011 11:09 X
Honzys

Výborně, díky Gogovi už fungují normálně vzkazy! Staré jsou ale stále podělané, ale to si snad každý přeloží .
03.03.2011 18:46 X
pitris

yeah, je to ???o
02.03.2011 21:52 X
Honzys

Skoro po roce nová úprava puexu stránek, akorát nejde diakritika, teda momentáln? te? jde, ale u starších comment? nejde, protože jsem m?nil formátování... Snad se vám to líbí
27.01.2010 08:24 X
Katysh

Teeedaaa Honzys, fakt dobrý zm?ny! Seš borec ledoborec!
12.01.2010 21:10 X
big

Díky Pum? jsem vám to zkouknul. A smekám! Fakt moc hezký, žádný složitosti. Fandím vám, cht?lo by to akci!
10.12.2009 15:49 X
Honzys

Nový odkaz o-nás
09.12.2009 21:19 X
Honzys

Zm?na v menu Kroniky jsou nový odkaz a nov? ud?lané kroniky...
04.12.2009 09:40 X
gog

wau, to ?u?ím! dobrá zm?na!
03.12.2009 20:35 X
Honzys

J, ty odkazy dám pry?. A baj?u s Benym sem se cht?l ješt? zeptat, ale nem?l jsem p?íležitost, napadlo m? to v?era, ok, ud?lám to ješt? te?ka hnedka
02.12.2009 20:23 X
Pitris

Honzýsku, jestli si m?žu ješt? takhle vymýšlet...

líbilo by se mi, kdyby úpln? zmizely Odkazy - b?ezko je zbyte?ný, protože z n?j každý na tyhle stránky musel p?ijít. A ostatní bych hodil jako odkazy do fotek z akcí, p?ípadn? do archívu...

a taky (jestli máš ?as a chu?),by možná cht?lo aktualizovat ?leny...minimáln? odebrat benyho s baj?ou...
02.12.2009 17:35 X
Honzys

J, v?era jsem se nudil, cht?l jsem to ud?lat už n?kolikrát, doufám, že se vám to bude líbit, jenomže stejn?, od tý doby co je puex fórko, tak se stránky n?jak v?bec nepoužívaj Jinak jsem ud?lal další složku s fotkama za akcí, kde budou odkazy na to rajce, tak tímhle m?žeme ud?lat takovou malou galerii, Tou zm?nou hlavi?ky se celkem rozšírilo všechno ostatní, tak by to už mohlo být p?ehledn?jší a nové klikací menu vlevo Já vím, bude se na to muset hodn? dlouho zvykat Ale zm?na je život
02.12.2009 16:36 X
Pumous:)

jj...je to brýý
02.12.2009 15:46 X
Pitris

[dyzajn] = design
zas si budu muset chvíli zvykat...
02.12.2009 13:51 X
Nikis

Hej, ten [dyzajn] nejní v?bec špatnej...
30.11.2009 22:49 X
eM

zdravím nové puexáky, práv? jsem si p?e?etla vaší první kron?u ze stavišt?, super! myslím, že vám m?žou ostatní jen závid?t...budete mít spoustu zážitk?!!!!
18.11.2009 15:41 X
Pitris

Hezký, chválím kron?u ze Stavišt?! Jako bych tam znova byl!
08.09.2009 17:19 X
Pitris

jen aby nedošlo k mystifikaci, žádné nové ?leny jsme zatím nep?ibírali a nemám(e) to zatím v plánu
a úkol byl úsp?šný na 71,43%
07.09.2009 18:57 X
sádlouš

tak jak to dopadlo s p?íjmem nových lidí a se spln?ním úkol??
03.09.2009 14:54 X
Katysh

já to myslím s Puexem vážn? a chci v n?m být nadále m?žu ti dát taky dopis? ne kecám. Držím vám p?sti a? to zmáknete
02.09.2009 16:03 X
Pitris

Tak je to tady!!!
Nový školní rok a s ním i novej puex!
Takže p?edpokládám, že už ste všicí vyprázdninovaní a hlavn? doma v zr...mám tu pro vás první úkol...

Platnost: od pond?lí 31.8. 00:01 do ned?le 6.9. 23:59
Pro koho: pro toho, kdo to myslí s puexem dál vážn? a chce tam být i nadále
Úkol: napsat ru?n? dopis, kam napíšete: 1)svoje jméno, 2)v?tu "chci být dále v puexu", 3)jednu vaši dobrou vlastnost,kterou p?isp?jete puexu (nap?. dobromyslnost), 4)jednu vaši zkušenost nebo dovednost,kterou p?isp?jete puexu (nap?. umím rozd?lat ohe? vždy,všude a za každýho po?así), 5) (pro zájemce) zkusit vymyslet další sloku puex hymny, 6)vlastnoru?ní podpis. Dopis zabezpe?it proti p?e?tení cizíma lidma a te? to nejd?ležit?jší: m? osobn? ho v termínu úkolu p?edat. Je mi jedno jakým zp?sobem to ud?láte, ale platí pouze setkání na ulici, p?ípadn? dalším ve?ejným míst? (obchod, hosp?dka atd.). Neplatí to u m? nebo n?koho jiného doma, klubovn? atd.
Co když úkol nesplním? pevn? v??ím,že úkol není tak t?žký a povinností ješt? nebudete mít tolik a zvládnete to všichni...a kdo ne,tak si s ním osobn? popovídám a uvidí se...

Vše jasné? kdyžtak se ptejte...

>> nej novejší - nej starší <<
obnovit
Vygenerov no za 0.018 sekund