ÁN "LOP" POJMANN V POLNÉ

Ráno (v 9:45) jsme se všichni sešli pod informační tabulí na nádraží. Sešli jsme se v počtu 17 lidí. Pitris si vybral peníze a vyrazili jsme na naši zastávku. Když přijel autobus, všichni jsme si doufám posedali a vyjeli do Polné. Tam nás Big zavedl na Husovo náměstí a pak k informacím. U informací jsme dostali první úkol o indicie vedoucí k bohatství pana Pojmanna, a to zjistit něco o tomto pánovi. Pro informace šel Soník, Munzík a Big. My ostatní jsme si zahráli HopSkok. Po chvíli se Soník, Munzík a Big vrátili s dvěma mapami a povídáním o Pojmannovi. Když nám to přečetli, vyrazili jsme ke kostelu. Tam jsme dostali úkol zjisti, jaké je jméno kostela. Nakonec jsme zjistili, že je to Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie. Pak jsme se vydali k dalšímu kostelu (jeho jméno nevím) a tentokrát jsme měli najít film, který dávají 17. listopadu a zjistit hlavního hrdinu. Byl to Čarodějův učeň a Baltazar Blake [baltazar blejk]. Potom jsme se vydali po žluté na Pojmannovu stezku. Po cestě jsme vyplňovali různé papíry, které souvisely s tabulemi, kolem kterých se procházelo. Když jsme to celý prošli, šli jsme k dalšímu kostelíku, tentokrát s hřbitovem. Tam jsme měli, každá rodina, najít poklad. Když se poklady našly, museli jsme rychle vyrazit na zastávku. Bus už přijížděl, tak jsme tam šli, ale řidič, pan Kučera, řekl, že nejede do Žďáru, a tak jsme museli běžet k jinýmu busu. Ten už byl naštěstí správný. A domů… Když jsme přijeli, tak se všichni rozloučili a po skupinách nebo sami se vydali do svých domovů.

-Kate z Lostů-