POKÉMONÍ OSTROV VE ŠTENICKÉM MOŘI

Sobota 29.5.
V 8:00 jsme se sešli u klubovny a v klubovně nám bylo řečeno, že je zakletý Pikatchu za plyšáka (slepici) a že máme lektvar, a na ostrově ho vypijeme a pohladíme slepici a on by sem měl proměnit v Pikatchu. Podaří se nám to? Pak jsme vyřešily šifru, abychom veděli, co máme udělat. Pak jsme se vydali na cestu. Měli jsme se rozhlížet kolem, protože nám bylo řečeno, že na ostrově se nás budou ptát na otázky. A jak jsme šli, tak jsme došli do Hamrů a tam jsme si zahráli seznamovací hru pro nováčky: Eldu a Lukyho, a taky fackovanou pro zábavu. Jak jsme tak šli, tak jsme byli okousek dál u takovýho hřistě, kde byli i prolízačky. Rozdělili jsme se do dvou týmu a na hriště jsme šli hrát fotball. Byla to zábava. Pak jsme si vzali batohy a šli dál, a jak jsme tak šli, tak už jsme byli na ostrově (Štěnici). Tam jsme si dali sváču, a pak vedoucí šli připravit stanoviště. My (děti) jsme si zahrály diplomaty a skákaly přes lano. Vedoucí pak přišli a šli jsme si projít stanoviště, abysme věděli, kudy máme běžet, protože nebyla vyznačená cesta. Stanoviště byly: uzle, střelba, šifra, lano, příroda, zdravověda a dřevo. Až všichni doběhli, tak jsme šli hrát ruskou schovku. Pár lidí počítalo body. Po ruské schovce, která byla super, jsme si šli zahrát novou hru - Nikisovu hru, která byla fakt jako super ... Komu pak došlo pití, tak jsme zašli ke studánce, a tam jsme si flašky naplnili. Na zpáteční cestu nás vedl Šíma a povedlo se mu to. Ostatní lidi zatím šli na dřevo. Pak si všichni připravili buřty nebo kuřata a šlo se opíkat. U ohně jsme se najedli a následovalo několik her. Byli super a pak následovala část slepice a lektvar. Léňa po jednom každého zavolala, ten se napil lektvaru a pohladil slepici a z té se znovu stal Pikatchu, takže se to úspěšně povedlo. Následovně se uhasil oheň a šli jsme si všichni zabalit věci, abysme pomalu vyrazili domů. Cestou domů už jsme nikde nezastavovali a kousek od Žďáru začalo prše,t tak jsme si nasadili kapuce a šli jsme dál domů. AKCE BYLA SUPER PODĚKOVÁNÍ VŠEM.

-terka-