PAN STRAŠIDLO V ČERNÉM LESE
10.1.2009

Sraz byl v 17:00 u vchodu na starý hřbitov u Zelenky. Puex měl sraz o půl hodiny dřív, aby jim Johny vysvětlil o co půjde a co mají dělat. Ze začátku jsme jentak skotačili a hráli hry ve sněhu a potom začal plánovaný program. Měli jsme se vydat do Černého Lesa a tam cestou objevit co nejvíc nadpřirozených bytostí. Puex se stal v tu chvíli průvodci. Rozdělili jsme se podle schůzek, ale kvůli „velké učasti KřFň“ byl Gogo a Nikis sami, tak se přidali k Hafíkům a vedoucí se rozdělili k Lapíkům a Hafíkům. Tak jsme vyšli. Šli jsme zatím po cestě do Černého Lesa kolem nového hřbitova. Zabočili jsme do leva a potom jsme šli kousek do lesa a tam nám Katysh řekla pověst o starém pařezu. Každý den o půl noci se pařez otevřel a vtáhl ke kořenům malé zlobivé děti. Trošku jsme se začali „bát“ a radši jsme šli dál. Až po 5 minutách jsme zastavili a schovali se mezi keře a tam nám opět Katysh řekla, co se stalo s Puexem. Puex se vydal na výlet taky tímto lesem a viděl červená světýlka, která nikdo nenesl. Což nás dost vystrašilo a pokračovali jsme opatrně a potichu dále. Došli jsme až k opuštěnému stromovému obydlí. Bydleli tam dřív hodní lidé, kteří si tam jen tak žili. Ale jednoho dne tam přišli zlí lidé, kteří měli hodně zlou a černou duši a rozmasakrovali obydlí a zabili ty hodné lidi. Každý večer se ti hodní lidé probouzí jako duchové a chtějí se mstít. Potom jsme raději šli dál a dál jsme narazili na Johnyho. Johny byl celý zpocený a vystrašený, že prý slyšel nějaké kroky a praskající větvičky. Kousek od toho místa byl most. Počkali jsme tedy na druhou skupinu a potom sse společně domluvili, že to riskneme a půjdeme dále přes most za tajemným ohněm, co byl v dálce vidět. Došli jsme až k tomu ohni a viděli jsme tam nějakého mužíka. Po chvíli jsme zjistili, že je to Pan Strašidlo. Zeptali jsme se ho, jestli tu můžeme bez problému projít. On říkal:"Když mi pomůžete, tak můžete bez problému projít záleží jen na vás". Tak jsme řekli, že mu pomůžeme. Vysvětlil nám, že za ním na té louce jsou rozházené lístečky, ze kterých se dá složit jakási tajemná mozaika. Ale je v tom háček. Ty lístky hlídali pidimužíci (puexáci). Účelem bylo vzít lístek a odnést ho do domečku, ale pokud vás chytili, museli jste se jít nabít ke svíčkám. Nebylo to vůbec lehké, ale i tak jsme tento úkol splnili a mohli projít dál. Tak jsme se vydali dále přes louku. Šli jsme na další louku a tam si 4 nejmladší jedinci duhy zapálili prskavky, aby Pan Strašidlo věděl kudy se vydat a kde jsme. Úspěšně a bez zranění si zahráli s prskavkami a Pan Strašidlo, později TomCat, se k nám přidal. Šli jsme do lesa a tam jsme si vytáhli svíčky, které byli na lístečku. Měli jsme naše svíčky donést každý asi 300 kroků od místa, kde jsme stáli a bez toho, aby nám zhasla ji položit na zem a hezky vyzdobit les. Splnili jsme úkol a šli jsme na horní louku, tedy 3. poznaná louka. Tam jsme si zahráli kouzelníka a potom něco ve stylu „kámen-nůžko-papíro-dřepovaná“. Měli jsme si vsadit třeba 3 dřepy a potom tipnout jestli liché číslo nebo sudé. Tiply jsme si třeba liché a potom si na 3 2 1 teď ukázali počet vstyčených prstů na naších rukách spočítali a odvodili si jestli je to liché číslo nebo sudé. Ten kdo to tipnul správně se díval, jak jeho kamarád dřepuje. A tak jsme si zahráli poslední hru a vydali jsme se nazpátek do Ždáru. Tam u školky jsme se rozloučili a rozdělili se do odváděcích skupinek domů. Libušín se Zlesim, Stalingrad s Katysh a Pokym apod. Cestou jsme se oddělovali od všech a vydali se do domovů. Poděkovali jsme Johnymu za supr akci a šli jsme domů...

-Honzys-