VĚŽNÍKOVA REGATA 24/03/2007

Benyho věž Mírova věž Když jsme se sešli u klubovny nabrali lodě a zaplatili startovné a dostali číslo své lodě šli jsme ke startu. Tam probíhalo hodnocení krásy. Pak začaly lodě plout a začalo se běžet za loděma. Když jsme dojeli se svojí lodí do cíle, tak jsme se vydali do klubovny. V klubovně jsme hráli hry a poté bylo slavnostní předání diplomů a byli jsme propuštěni poté domů.

Beny[gogo 2007]