ÚČASTNÍCI

NOČNÍ HRA
SE SVATÝM JANEM

SOBOTA 27.1.2007

 

 

 

 

BENY
PUMA
BARYŠ
KAREL
SMOLDA
JAMES
MINI
FÍLA
HERY
JUNIOR
LAKY
POLÍS
LUCYŠ
GOGO
MÍRA
EMYŠ
ZLESI
YETTI
BERUŠ
BIG
SMOLDA ST.
FÍLA ST.

Sraz na tradiční lednovou noční hru byl na lávce pro pěší u Táferny. Sešla se opět docela netradiční sestava i s novými tvářemi. Byla docela dost zima a protivnej vítr.
Na lávce jsem se nejdřív snažil trochu připravit věžníky na zkoušení, které se dalo očekávat od našeho pana faráře z kláštera... Nemýlil jsem se! Přesto, že jsem uvedl hodně důležitých indícií o svatém Janovi z Nepomuku, při samotné přednášce v ledovém kostelíku nikdo na kontrolní otázky ani nepomuknul! Ale povídání to bylo rozhodně zajímavé a poučné. Třeba si do příště někdo přece jen něco zapamatuje a nebudeme při vyslovení jmen - Jan z Nepomuku, Jan z Jenštejna, Václav IV., Václav Wejmluva, Jan Blažej Santini Aichl - úplně za tupce. V kostelíku už jsme začínali přimrzat k lavicím, ale naštěstí pan farář spěchal, tak se s námi rychle rozloučil a my jsme mohli začít opravdovou noční hru.
Hned po proběhnutí ambitu kolem kostela jsme vyslechli pověst o zazděném pokladu, kterou nám zpaměti vylíčil náš poklad: Emyš :-) A hned, že prej ten poklad najdeme. Radou nám měl posloužit náhodný, opodálstojící slepý a blbý, ale ne hluchý zedník Zlesi. Pár kreseb ve sněhu nás akorát zmátlo, protože poklad měl být osvětlen někde u zdi kolem naší památky UNESCO. Bez problémů každá dvojice poklad našla a všichni si z něj vzali jeden zlaťák. A mohli si ho nechat!
Potom jsem vysvětlil pravidla stezky odvahy. Každý ze dvojice měl vyběhnout jiným směrem kolem kostela na Zelené Hoře a druhou stranou se vrátit zpět. Čekal jsem fňukání a smlouvání, aby někdo nemusel jít, nebo aby šli dva, ale kupodivu vůbec nikdo ani necekl a směle a odvážně vyběhl na svou strašidelnou cestu. I ti mrňousové ze Prahy... Chválím všechny za odvahu!! Jste hrdinové!
Mezi vybíháním na stezku odvahy Zlesi chrlil svoje nemrznoucí pohybové hry, takže nebylo pochyb, že nikdo nezmrzne. I Smolda starší se vrátil do dětských let a řádil jak malej... Nejlepší ale byl pohled na stádo indiánů na koních!!! To byly původní dvojice, z nichž jeden běžel po čtyřech a na něm se vezl druhý a u stanovených met se vystřídali. Pohled na stádo dětí lezoucích po kolenou ve sněhu s klátícími se jezdci mě dostal!
Když jsme se vyřádili i v těchto dispiplínách, přišla na řadu kolektivní dramatizace pověsti z okolí Černého lesa - o chechtavých divoženkách, oráči Václavovi (Mini) a jeho nevěstě (James) a o svatebních koláčcích. Každý vyšvihnul svou hollywoodskou roli skvěle a za ni se v závěru mohl nacpat koláčky od divoženek.
Pak jsem jen tak lehce upozornil, že by se v okolí ještě mohly vyskytnout nějaká světýlka od kdovíjakých bludiček a .... ejhle! Fakt se objevily. Vydali jsme se za nima, po koulena v závějích, ale s jasným cílem: zjistit, co jsou zač. Po pár desítkách metrů zůstalo jen světýlko, ale opodál se válely dvě bílé příšery. Vysvětlil jsem, že si může každý tipnout, kde leží obluda G(ogo) a kde obluda M(íra). Kupodivu se jen málokomu podařilo dojít správně ke svému tipu. Odměnu ale dostali všichni.
A pak už bylo čtvrt na devět a to byl tak akorát čas zakončit noční řádění ve sněhu a ubírat se k domovům. Vedoucím jsme přidělili, koho mají kam dovést a šlo se. Stejně jsme šli skoro všichni pořád společně. Až pak najednou ne.... Ale to už je jiná pohádka. A tu já neznám. Snad i tahle dopadla dobře!                                               -big-


toto
je
 kousek
 tmy
 z
 noční
 hry